HOMEジュニアユース スケジュール

 • 10月
 • 11月
 • 【2023年 10月スケジュール】>> 印刷用
  曜日 U-15 U-14 U-13 備考
  1 TR 北野小学校G 9:00〜12:00 TR 北野小学校G 9:00〜12:00 TR 北野小学校G 9:00〜12:00  
  2 OFF OFF OFF  
  3 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30  
  4 OFF OFF OFF  
  5 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30  
  6 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30  
  7 TR or TM TR or TM TR or TM  
  8 OFF OFF OFF  
  9 OFF TM (岐阜) TM (岐阜)  
  10 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30  
  11 OFF OFF OFF  
  12 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45  
  13 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30  
  14 PM TR予定 PM TR予定 PM TR予定  
  15 OFF TM (彦根) TM (彦根)  
  16 OFF OFF OFF  
  17 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45  
  18 OFF OFF OFF  
  19 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45  
  20 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30 TR 野洲高校G 18:15〜20:30  
  21 PM TR予定 PM TR予定 PM TR予定  
  22 OFF TM (岡山) TM (岡山)  
  23 OFF OFF OFF  
  24 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45  
  25 OFF OFF OFF  
  26 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45  
  27 TR 北野小学校G 18:30〜20:15 TR 北野小学校G 18:30〜20:15 TR 北野小学校G 18:30〜20:15  
  28 TR 北野小学校G 9:00〜11:00 TR 北野小学校G 9:00〜11:00 TR 北野小学校G 9:00〜11:00 PM TM
  29 TR or TM TR or TM TR or TM  
  30 OFF OFF OFF  
  31 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45 TR 北野小学校G 18:30〜20:45  
  ※日程は急遽変更する場合があります。
 • 【2023年 9月スケジュール】>> 印刷用
  決まり次第に掲載します。